หวย 16 กรกฎาคม 2558

รางวัลที่ 1

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลข้างเคียง รางวัลที่ 1
รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัล ๆ ละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท